Video art Nedir ?

0
149

Video’nun sanatsal amaçlarla kullanımı1965’li yıllarda Nam June Paik’in ilk
filmlerini bir kamera ile çekmesi ve New York’ta bir kafede göstermesi ile başladı.
Teknik açısından yeni olanaklar sunan video sanatçılar tarafından çok çeşitli
amaçlarla kullanılmış ve geleneksel sanatın altüst edilen tekniklerinden bağımsız
olarak gerçekleşmiştir.

Sonsuz anlam üretimi: Video sanatı

Sanatta yeni bir üretim sürecinin başlaması ile birlikte çeşitli araştırmalara
girişildi. 60’lı yıllardan başlayarak Dadaizm’den sonra yeni tekniklerin
denenmesi,Video Art’da da yapıtın biçim ve içeriğinin değişimi devam etti. Yapıtın
kaydedilmiş bir bant oluşu onu izlendiği sürece var etmektedir. Land Art, Body Art,
Happening gibi hareketlerin video ile belgelenmesi onlara belgesel bir değer
kazandırmıştır. Ancak video görüntü ve ses olanaklarının etkilerinden yararlanmaları
dışında toplumsal alanda medyanın rolü ve etkileri ile, gerçekliği bozma konusuyla
ilgili sorunları gündeme getirmesi ilk videocular kuşağını Kavramsal Sanat’a oldukça
yaklaştırmıştır.

Video Sanatı: Görüntünün Ötesinde, Gerçeğin Peşinde - Martı Dergisi
Yapıtın gerçek veriler ile bilgilerin karşılaştırılması ve çeşitli görsel
işlemlerden geçirilmesi Video Art sanatçıları tarafından biçim ve elektronik
araçlardan renk, devinim yaratılmasına olanak verdi. Toplumsal iletişim ve davranış
biçimlerindeki incelemelerin artmasında ilerlemeler görüldü ve iletişlim yeni bir
gerçeklik ve algılama anlayışıyla yeniden ele alındı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here