Sürrealizm

0
768
surrealizm
surrealizm

Sürrealizm Dış dünyayı, mantıksal bir sıra ile izlemek yerine bilinçaltı süreçlerle ortaya
koyan sürrealizm, usçuluğu yadsıyan dadaizm, metafizik resim ve yeni gerçekçilik
gibi akımlarla temellenmiştir. Psikanalize dayandırılan bu akım, S.Freud’un
kuramlarından esinlenen Breton için yaratının temeli; bilinçaltı ve düş gücünden
kaynaklanır. “Andre Breton gerçeküstücülüğü şöyle tanımlıyor. Sözle,yazıyla, ya da
başka bir biçimde, düşüncenin gerçek işleyişini ortaya koymak için kullanılan
katıksız ruhsal otomatizm.

Sürrealizm Düşüncenin; aklın hiçbir denetlemesine, hiçbir tinsel ya da estetik tasaya
bağlı olmaksızın, kendini,olduğu gibi ortaya koyması…” Breton’a göre “Sürrealizm
saf bir psikolojik iradesizlik olup, onun ifade vasıtası söz olsun yazı olsun ya da
doğrudan doğruya biçim olsun her türlü muhakeme kontrolünden uzakta, bütün
estetik ve ahlak kurallarının dışındadır. Sürrealizm şimdiye kadar ihmal edilmiş
düşünce dizisinin üstün gerçeğine, rüyanın mutlak kudretine dayanır. Sürrealizm
diğer bütün psikolojik kuralları çürütmeye uğraşırken gerçek yaşam sorunlarının
çözülmesi için kendini onların yerine koymak ister”.

Sürrealist resimde, kendiliğinden zihinde oluşan, her türlü kurulu sistemden
uzak, bilinçaltı görünümler, ruh halleri, rüya imgeleri önem taşımaktadır.Sürrealizm Hiçbir usçu
dayanağı olmayan bu sanatçılar arasında üslup birliği bulunmaz. “Bu sebeple de,
Sürrealist sanatçılar için sanat eserlerini teşkil eden geleneksel bilgi ve gözlemlerden
çok, bilinç altının dışavurum aracı olan otomasyon temel etkendir. Somut ve doğal
biçimler ve görüntüler kullanılmasına ve soyutlamaya girmemesine rağmen ortaya
konulan görsel bütün alışılmışlığın dışında ve görülmesi mümkün olmayan, rüyalar
ve dalınç hallerinin yansıması olarak şekillenen sahnelerdir.

 

surrealizm
surrealizm

Sürrealizm Soğuk bir ışıkla aydınlanan kemik biçimlerinin hakim olduğu absürd ve
nostaljik bir dünyanın yaratıcısı olan Yves Tanguy, şaşırtıcı ve grotesk bir anlatımı
yeğleyen Max Ernest, gerçek anlamda anlatımsal olmayan,fakat düşünülebilir
tartışmaya açık yalın eserleriyle tanınan Rene Magritte ve polemikli kişilikli ve afişe
hususiyetleriyle olduğu kadar sürrealizmin en popülerist tarzını temsil eden temsil
eden Salvador Dali akımın en önemli isimleridir”.

Sürrealizm Alışılmışın dışında teknik ve anlatım yollarından yararlanan ressamlar, dış
dünyada birbiriyle ilgisiz olan nesneleri bir araya getirerek bütünleştirmişler bunu
yaparken de biçimle ilgili problemlerle ilgilenmemişlerdi.
Sürrealizm için önemli olan; zihinde doğan fakat akli olamayan dünyanın ve
ruhsal mekanizmanın özgürlüğe kavuşturulmasıdır. Sanatçı nesneler dünyasından
alımladığı ifadeleri kendi içinde kurarak bunları tekrar dış dünyaya kimi zaman
delilik ve rüya haliyle yansıtır.

Sürrealizm birbirinden çok farklı kurulumlara sahip olan iç ve dış yaşantıyı
bir araya getirerek, aralarında ilgi bulunmayan öğeleri çeşitli şekillerde kullanır,
doğada görülen nesneler bağımsız olarak oluşturulan yapılarla yeniden meydana
getirilir. “Novalis: “En yabancı şeyler, bir yer, bir zaman, ender bir şekilde bir araya
getirilirse, acayip bütünler ve kendine özgü bağlantılar doğar” (Adnan2000:613)
demektedir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here