Pop Art Nedir ?

0
600
pop art
pop art

Pop Art Kitle iletişim araçlarının keşfi ve değişen sosyo-kültürel süreçler Pop Art’ın
oluşum ortamını hazırlayan etmenler arasında yer almaktadır. Pop Art sıradan
nesneleri seçerek toplumsal yaşam görüntülerini kullanır. Radyo, televizyon, gazete
gibi iletişim araçlarını kullanarak popüler olayların, pop yıldızlarının, sinema
artistlerinin fotoğraflarını, çizgi filmlerden ve reklamlardan aldığı imgeleri konu
edinerek modern dünyanın deneyimlerini buluşturmaya çalışır. Bu yönüyle
varoluşsal sanat anlayışlarının dışına çıkan Pop art yeni bir sanatsal oluşum içinde
yer almaktadır.

1960’lı yıllarda ikinci dünya savaşı sonrası soğuk savaşın etkilerini taşıyan
toplumsal yapılanmanın da etkisiyle sanatta dönüm noktaları yaşanmıştır.
Teknolojideki ve ekonomik gelirdeki artış, endüstrinin hızla gelişmesi ve bunların
sonucu olarak yaşantının değişimi ile yeni bir kültür oluştu. Estetik kaygılar ile
sonsuzluk amacı taşımayan, etkili fakat gelip geçici olan Pop Art; toplumun
çelişkilerini, bunalımlarını, endüstrinin getirdiği mekanik kitle iletişimi ve ilişkilerini
ele almıştır.

R. Rauschenberg, Kanyon, 1959.
Pop Art
Yayın organlarının insanların dünya görüşlerini ve yaşam biçimlerini
etkilediğini savunan pop art, aynı zamanda medyayı ve izleyicinin belleğinde yer
edinmiş imgeleri kullanarak günümüz toplumunda yaşayan sıradan insanı ve ruhunu
yansıtır. Pop art aynı zamanda iletişim yöntemlerini algılama, keşfetme ve eleştirel
bir yaklaşımla bilinçlenme amacıyla yapılan bir çağrıdır.

 

“Pop sanatçıları uluslar arası bir yaklaşım içinde, geleneksel halk sanatı ile tilt makinelerini ve resimli dergileri, kısaca yeni bir halk sanatını kaynaştırıyor ve bunların tümünü usta bir fırça kullanımıyla da birleştiriyorlardı. Sanatla anlatı, hatta polemik arasında bile ilişki
kurulabileceğini göstermeye çabalıyorlardı” ( Norbert 2004:252).

Pop art’ın Soyut Dışavurumculuk’a tepki olarak ortaya çıktığı düşünülse de
Pop art soyut ya da gerçekçi olmamakla birlikte her ikisiyle de ilişki içindedir.
Popüler kültür veya sanatta varolan işaretleri kullanır, olanı yeniden
kavramsallaştırır. Yapıt sanatçının içtenliğinden bağımsız haldedir.
“Pop Art’çılar popüler kültürün imajlarından, bulvar basınından, reklam
dünyasından, magazin dergilerinden, sinemadan ve ürün ambalajlarından
yararlanıyordu.

R. Rauschenberg, Kanyon, 1959.
Pop art nedir?

Pop Art Sanat, gündelik hayata daha fazla giren ve damgasını vurmaya
başlayan resimli medyayla rekabete girmek zorundaydı… Bu resim dünyasını herkes
çok iyi tanıyor, biliyor ve anlıyordu. Yıllardır üretilen seçkin soyut resimlerle
kıyaslandığında herkese rahat bir nefes aldırmışlardı. Artık kimsenin sanattan
korkmasına gerek kalmamıştı. Sanattan çok iyi anlamak, iyi bir eğitimden geçmiş
olmak gerekmiyordu. Bu resimlerde betimlenen şeyleri herkes çok iyi tanıyordu….
Sanat artık gerçekten çağdaş ve taze bir biçimde karşımıza çıkıyordu ve müzelerin
tozlu havasından kurtuluyordu” (Krause 2005:114).

Pop Art Yapıtlarında imgeleri kullanan Roy Lichtenstein röprodüksiyonlar, Ben-Day
noktacıkları, kaligrafi ve konuşma balonlarını, ard arda gelen serileri ve tematik
grupları kullanmıştır. Warhol ise;eşsiz sanat nesnesini, orijinal ve el yapımı sanat
yapıtı düşüncesini yok etmiş fotografik imgelerden aldığı kopyaları kendi düşüncesi
uzantısında kullanmıştır,yapıtlarında daha çok reklamcılığı ele almıştır.. Hiçliğe
dikkat çeken sanatçı resimlerinde hiçliği ve içi boşaltılmış satın alınmış sanatçıya
meydan okumaktadır. Marilyn Monroe baskı resmi bunun bir göstergesidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here