Minimalizm Nedir ?

0
461
Minimalizm nedir ?

Minimalizm Resim ve heykele yeni disiplinlerle gelmiş olan Minimalizm bu sanat
alanlarına mimariyi de eklemiştir. Mekan ve form anlayışı Minimalizm’de değişime
uğramıştır. İlk defa 1966’da ortaya çıkan Minimal Art, Barbara Rose’un “Art in
America” dergisinin 1965 Ekim ayı sayısında yayınladığı “ABC Art” başlıklı
yazısında yeni bir sanat eğiliminden söz edilmektedir.

Minimalizm nedir

Yapıtı; plastik öğeleri
olabildiğince indirgeyerek oluşturmayı amaçlayan bir estetik yaklaşımdır.
Mondrian ve Maleviç’in estetik anlayışları M.Duchamp’ın bisiklet tekerleğini
mutfak taburesine takarak oluşturduğu Ready Made yapıtı Minimal Sanat’ın
yönlenmesine katkıda bulunmuştur.

Kavramsal olana doğru yönelen ve 20. yüzyıl
sanatında ilk defa gözlenen farklı değişim resim ve heykeli geometrik soyutlamaya
indirgiyordu. Figüratif anlayışı ve mekanı dışlayarak, özgün ve düzenli bir yapıya
uygun oluşturulmuş parçalarla yapıtı meydana getirmeyi amaçlamışlardır. Figür
sadece resim veya heykel olarak kalmayıp beraberinde enstalasyon sürecini de
kullanmaya başlar. Böylece yerleştirme ihtiyacı ilk defa Minimalizm’le ortaya
konmuş oldu.

Plastik kaygıyla değil, düşünsel ve kavramsal yönelimlerle, madde ve renk
olgusuna önem vermeden, geometrik formlara ağırlık verilerek ortaya koyulan
harekette; sanatçılar, mekanı ve izleyicinin görsel algısını değişikliğe uğratarak sanat
yapıtını içinde bulunduğu durumla,Minimalizm  mekanla ilişkilendirerek bir nesne gibi
algılanmasını sağlamışlardır. Hacim ve endüstriyel materyallerin kullanımını ve
figüratif araştırmaları dışlanmıştır.

Minimalizm le birlikte sanat felsefe, kuram ve siyasetli ilişki kurmuş, yapıt
yalnızca görüntülerden oluşmak yerine düşünce ve kavramlarla örülmüştür. Yapıtın
anlaşılırlığının güçleşmesi nedeniyle yapıtın anlaşılabilirliğini sağlayıcı açıklayıcı
metin ve bildiriler kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede yeni kavramlar sanata
sokulmuştur.

Minimalizm nedir

Minimalizm ; Kavramsal Sanatın oluşumuna katkıda bulunmuş sanatın
kavram, kavrama ve düşünce süreçlerini ortaya koymuştur. Sanatçı düşüncesini
yapıta dönüştürerek özgürce ortaya koymuştur. Biçimden çok içerikle gündeme
gelen ve gelişen bir mesaj yapıtı var etmiştir.
Görselliğin ötesinde olan manifestosu ile bir dışavurum sergileyerek sözel bir
anlam bürünmüştür. Halkın estetik beğenisinin dışına çıkması ve anlaşılamaması
nedeniyle izleyici ve sanat arasındaki mesafe artmıştır. Özel sektör, devlet ve
müzelerin ilgisi ile yer edinen Minimalistler resim ve heykelin sonsuza kadar geçerli
görülmesinin vurgulamış, yapıtın mutlak özerkliğini sorgulamıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here