Land Art Nedir ?

0
137

Land Art nedir ?

1960’lı yılların ortalarında ABD ve Hollanda’da yayılan Land Art; sanatın
ticarileşmesine, galeri ve müzelerin sanatı sınırlandırmasına karşı tepki göstererek,
dönemin çevre etkinliklerine ilgi duymuş ve doğaya yönelik çalışmalara yönelmiştir.
Sanatın çevre ve teknoloji ile etkileşimi yeni oluşumlara neden olmuştur.
Sanatın metalaşmasını reddeden, doğaya duyarlı, kentleşmeye karşı duran sanatçılar;
geleneksel sanat olgusuna ve bu doğrultudaki ekonomik, sosyal ve kültürel
değerlerden kurtulmayı hedeflemişlerdir. Nesneden uzaklaşarak sanatı oldukça geniş
bir alana taşıyan Land Art sanatın kavramsallaşması yönünde hareket etmiştir.
Doğada gerçekleştirilen bu eylemlerin büyük bir kısmı kalıcı değildir. Bu da
yapıtın sergilenmesini kullanılmasını veya satılabilmesini engellemekle birlikte
yapıtı ve sanatçıyı bağımsızlaştırmaktadır. Sanat yapıtı fotoğraf veya video kaydı ile
belgelenebilmektedir.Land Art in the Botanical Garden : Jaehyo Lee from Korea ...

Land Art’ın sanatçıları ağaçlar,kara parçaları,akarsuları,su üzerinde bulunan
adacıkları, önemli binalar hatta müzeleri metrelerce uzunlukta bezlerle
paketlemiş,çeşitli kazı ve şekillendirme işlemleri, taş ve topraklar kullanılarak doğa
ve yer yüzeyinin büyük parçaları yeniden düzenlemişlerdir. Land Art’da izleyici
sanat yapıtının çevresinde dolaşarak, içine girerek yapıtla kaynaşma imkanı bulur.
Paketleme projelerine örnek olarak Chicago Çağdaş Sanatlar Müzesi, Avusturya
Little Bay Kıyısı ile Christo’nun çalışmaları verilebilir.

Andy Goldsworthy'in büyüleyici arazi sanatı | Andy goldsworthy ...
Land Art çalışmalarının fotoğraflanarak belgelenmesi yöntemi bu hareketi
Happening’e, Gövdesel Sanat’a, Performance’a ve Kavramsal Sanat’a yaklaştırır.
Arte Povera ve Postminimalizm gibi akımlar da Land Art ile aynı dönemde ortaya
çıkmıştır. Her biri doğal ritim ve süreçlerle bağdaştığı için aralarında benzerlik
gösterirler.
Land Art ve sanatçıları üzerinde düşünüldüğünde yüzyılın kentsel
yaşantısının ürünü ve sonucu olan inşa etme ve yıkmaya, doğa ve zamana müdahale
etmeye karşı bir tepki olduğu anlaşılır. Kentin varlığına karşı duyulan öfke ve
kuşkunun sonucunda kent ortamına meydan okumakta herkese açık bir alanda
oluşturulan biçimlerle kültür ve zamana karşı bir şok yaratılır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here