Happening Nedir ?

0
671
Happening
Happening nedir

1959’da New York’ta Allan Kaprow’un Reuben Galerisi’nde gerçekleştirdiği
halka açık ilk oluşumuyla ortaya çıkan ve başlangıç noktası olan Happening dadacı,
fütürist ve gerçeküstücülerin açık hava etkinliklerine de dayanır.
Happening’i önceden tasarlayan, tanımlayan resmi bir program veya bildiri
olmaması nedeniyle olay anlık dürtülerle gerçekleştirilen bir eyleme dönüşür.
Oluşumlar izleyicilerle direkt ilişki içerisindedir.Yorum aktarmaz ve doğaçlamanın
yarattığı etkileşim izleyende kendi anlamını üretir.

Böylece sanatsal yaratma sadece sanatçının olmaktan çıkar, ortak estetik değerler oluşturulur.

Halk için oldukça ilgi çekici olan Happening bir tiyatro şekli gibidir fakat
tiyatro salonu yerine parklar, caddeler, sokaklar, açık veya kapalı alanlarda bir şov,
bir gösteri olarak düzenlenebilmektedir. İzleyicinin tam bir özgürlük içinde katıldığı
olaylar yaratılarak yaşam yorumlanır, onun gerçeği algılanır. Fotoğraflar, gazeteler,
istatikler, kesilmiş, oyulmuş figürler, boyanmış parçalar, tahtalar ve benzer bir çok
enformasyon ve yayınlar bir arada sergilenmiştir. Sanatçı gazetecilik izlenimi veren
birbiriyle ilişkili yayın ve veriler yoluyla düşünceleri açıklar.

Happening nedir ?
Happening nedir ?

Fluxus’a oldukça benzemektedir.fakat Happening gibi önceden kararlaştırılmayan ve topluluk tarafından gerçekleştirilen Fluxus tekrar tekrar sergilenebilme ve izleyici katılımının
genellikle hiç olmaması veya sınırlandırılması yönleriyle farklılık gösterir.
“Oluşumların parametreleri, Avangard Sanatın, estetik bir etkinlik değil de
doğruyu arayan felsefi bir araştırma olduğu varsayımından hareketle belirlenmişti.
Bu sanatçılar alışkanlıkların yerine deneyi ve araştırmayı koymak istiyorlardı”

Sanatın galeri ve müze aracılığıyla toplumdan ve halktan uzaklaştırıldığını
düşünen Allan Kaprow, çevreden faydalandığı çalışmalarının ve incelemelerinin
sonucu olarak oluşumların sunduğu olanakları ve durumları irdelemeye, araştırmaya
yönelmiştir. Sergi salonlarına ve galerilere bağımlılığı eleştiren ve modası geçmiş
olarak değerlendiren Kaprow, alternatif mekanlarda oluşturduğu izleyici katılımını
ve etkileşimini sağladığı gösteri biçimlerinden faydalanmıştır.

Happening nedir ?
Happening nedir ?

Claes Oldenburg Kaprow’dan esinlenerek 1960’da Ray Gun Tiyatrosu’nu
kurmuştur. Oldenburg’un New York’u yansıtan Sokak, Jim Dine’ın Ev adlı yapıtları
Judson Memorial Kilisesi bodrumunda oluşturulan alternatif salonda sergilenmiştir.
Happening sanat ve yaşam arasındaki iletişimi artırır. Sanatçının özgürlüğü
vurgulanarak, sanatın Pazar anlayışı içinde yer alması ve kullanılmasını reddeder.

Diğer konularımıza da göz atabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here