Futurizm

0
464

Futurizm Thomasso Marinetti 1909’da Paris’te yayımlanan Le Figaro gazetesinde

Fütürizm’in manifestosunu bir bildiriyle yayınlamıştır. Bu bildiride; Sanatın
durgunluktan sıyrılıp hareket ve canlılığa dönüşmesini, zaman ve mekanın öldüğünü,
sınırsız hızın elde edilmesi gerektiğini belirtmektedir.

“Marinetti, etkili ve coşkulu bir dille, mekanik güçlerle donanmış dünyayı
alkışlıyor, geçmişle bütün bağları koparıyordu. Hızı ve saldırganlığı, yurtseverliği ve
savaşı yüceltiyor, geçmişin kutsal kalıntıların saklandığı yerler saydığı kitaplıkları ve
müzeleri yıkacağına dair söz veriyordu. Bütün bu tumturaklı sözler arasında en
kolayca akılda kalanı ‘güzelliğin yeni biçimi, hızın güzelliği’ sözüydü” (Norbert
2004:252)

Fütürizmin ortaya çıkışı Kübizmin yayılmaya başladığı döneme denk gelmiş,
Fütüristler yeni sanatın gelişmesini incelemiş özellikle Kübizmin araştırmalarından
faydalanmışlardır. Boccioni ve Severini kübizm anlayışına yakın tarzda “Elastiklik”
ve “Uzayda Küre Şeklinde Genişleme” adlı yapıtlar vermişlerdir. Fakat fütüristler bu
sanat anlayışını irdeleyerek ürünlerini çok durgun bulmuş resme dinamik
kazandıracak yeni arayışlara gitmişlerdir. Fütürist sanatçılar plastik durgunluğa karşı
hareketi, başkaldırıyı ilke haline getirmişlerdir. Eserlerinde; dansözler, yarış
arabaları, lokomotif ve gemiler, mekan içimde sürekli yer değiştiren hızla hareket
eden nesneleri konu edinmişlerdir.Hareketin bütün aşamalarını göstererek yaşam
içindeki hareketliliği sanata sokmaya çalışmışlardır.
Grubun önde giden sanatçılarından Boccioni’nin

(Ruh Durumları)

Uğurlamalar (1911) adlı yapıtı bir tren istasyonunda vedalaşan insanları konu alır.
Dramatik bir senaryo havasında işlenen, vedalaşma sahnelerini gösteren bu tabloda
Victoria dönemi teknolojisinin buluşlarından biri olan buharlı lokomotif bu anlayışla
resmedilmiştir.

Gizli bir manzara izlenimi ile parçalar bir araya getirilmiştir. Uğurlanan
insanların ruh durumları, vedalaşan ve ayrılan çiftlerin duyguları ve geride
kalanlarla, pencereden görünen şehir manzaraları ve lokomotifin buharları birbirine
karışmış gibidir.

Anlatım biçimindeki düşsel betimlemelerde doğal görünümler soyutlanmış
fakat sayılar Picasso ve Braque’ın tablolarında olduğu gibi resmedilmiştir.Hüzün
duygusunun egemen olduğu çalışmada duygusallık ve akımın etkisi altında
bulunduğu çarpıcı mekanik ifade bir arada bulunmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here