Fovizm Nedir?

2
703

Fovizm Resimde alışılmış değerleri bir kenara itip reddeden 20. yüzyılın ilk sanat
akımlarından fovizm, 1905’te Paris’te sonbahar sergisinde Henri Matisse ve bir grup
sanatçının sergilediği eserleri, eleştirmen Louis Vauxcelles tarafından Fauve (vahşi
hayvanlar, yırtıcı kuşlar) olarak nitelendirmesiyle başlamış oldu.

Fovizmle perspektif ve anatomi eski değerini yitirmiş, rengin önem kazanması ve yüzeysel kullanılması ile resimde iki boyutlu bir anlatım hakim olmuştur. Derinlik, ışık gölge, kenar
çizgilerindeki keskinlik v.s. Bunun yanında renk şiddetlenmiş, çizgide desenin ve
eşyanın sınırlarını belli eden rolden çıkmış, renkleri ayırt eden, ya da renk lekelerini
ortaya koyan bir işi üstlenmiştir.

resim
resim

Renk tonları çok yoğun ve şiddetli kullanılmış biçim deforme edilerek, resme
derinlik, ışık ve uzaklık renk etkisi ile kazandırılmıştır. Doğaya ve nesneye gerçekçi
bir üslupla yaklaşmak yerine resme duygu ve fantezilerle katılarak dış dünyadan
uzaklaşılmış, saf ve temiz renklerle birlikte bir tür soyutlamaya gidilmiştir. “Fovl’lar
yan yana zıt renk düzenleriyle “saf sanat”ı, sanatta esas ifadeyi aramışlardır”

Fovlar kurallara bağlı, programlı bir grup değildir. Sadece resmin kendi
karakteri üzerinde duruyorlardı. Doğayı taklit, duygu ve düşüncelerin en mükemmel
şekilde açıklanışına ilgi göstermiyorlardı. Saf güzellik, saf süsleme, renkler ve
çizgilerin yüzeyde yayılışları onların öz kuralıydı.

Fovizm’in en önemli sanatçılarından “Matisse’nin 1905’te yaptığı “Madam
Matisse: Yeşil Çizgi” adlı yapıtı onun sanatında yeni bir dönemin başlangıcını haber
verir. Resimde saçlar mavi, fon turuncu, mor, mavi-yeşil alanlardan oluşuyordu.
Yüzün bir yanı pembe, diğer yanı ise sarı ve yeşildi.
Resim 2. H. Matisse, Madam Matisse 1905, 40.5×32.5cm
Yüzün ortasında dikey biçimde limon yeşili bir çizgi vardır. Madam
Matisse’nin yüzünün ortasındaki bu dikey çizgi ile yüzün her iki tarafında farklı tür
ışıktan yararlanmıştır. Matisse’nin Japon baskı sanatı ve Afrika masklardan
etkilendiği görülüyor.

resim
resim

Sanatçının “1910 yılında yaptığı ‘dans’ adlı yapıtında figürler kırmızı, geri
plan yeşil ve mavi renktedir. Tepede el ele tutuşup halka olmuş kader figürleri
sonsuza dek dans edeceklermiş gibidir. Yaşama sevincini konu alan sanatçı, figürleri
daire şeklinde bir araya getirerek tepedeki dansın coşkusunu artırmaktadır. Dekoratif
iki boyutluluk ile gerçek olmayana yönlendiriliş söz konusudur. Resimdeki düzensiz
sertlik, hız, şiddet ve hareketli çizgiler, Avrupa resminin yeniden doğuşunu
müjdelemektedir” (Özüdoğru 1992 :26).

Resim 3. Matisse, Dans 1909
Fovist sanatçılar yapıtlarında izleyicinin ilk başta kavrayabileceği kadar açık,
aynı zamanda derin bir etki uyandıracak biçimde sarsıcı renkte resim yapmışlardır.
Fovizm Avrupa resminde kalıcı izler bırakmış ve gelişiminde önemli bir yer
edinmiştir.

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here